Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem vás informujeme o zpracovávání Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

Vyvíjíme stálé úsilí, aby Vaše osobní údaje byly řádně chráněny. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu, pouze pro vymezené účely, a vždy v souladu s právními předpisy (zejména zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR).

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí, a chráníme je v maximální míře odpovídající dostupným technickým prostředkům. Máme nastavena přísná pravidla, určující, kteří zaměstnanci mohou přistupovat k Vašim osobním údajům (a případně ke kterým). Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme třetím osobám s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k řádnému provedení služby nebo dodávky (například dopravci, nebo našemu obchodnímu zástupci) nebo jsme k tomuto oprávněni nebo zavázáni právním předpisem (audit, naši poradci, vyžádání státních orgánů).

Prosíme, věnujte odpovídající pozornost následujícím informacím. V případě nejasností rádi zodpovíme Vaše dotazy, případně poskytneme vysvětlení. Pro tyto případy nás můžete kontaktovat na:

email: petr.adamec@naturpro.cz
tel.: 00420 602 532 766

 Správce údajů

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost:

 

Naturprodukt CZ spol. s r.o.

Na Viničkách 638
250 92 Šestajovice
IČ: 484 01 722

 

zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. C 85864 vedená u Městského soudu v Praze.

Pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

 

Zpracovávané údaje, účel a důvod zpracování

Zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádné dodání našeho zboží, řádné poskytnutí služeb, a Vaše pohodlí při jejich obsluze a objednávání, údaje potřebné abychom Vám mohli nabízet naše zboží a služby, a dále údaje, které potřebujeme, abychom dokázali splnit naše zákonné povinnosti a dokázali chránit naše práva.

Údaje shromažďujeme především o našich zákaznících (včetně potenciálních, kteří se zajímají o naše zboží a služby), a jejich případných zástupcích (včetně zmocněnců, členů statutárních orgánů, zaměstnanců jednajících s námi, společníků a majitelů právnických osob).

Snažíme se minimalizovat rozsah osobních údajů, tak aby okruh těchto údajů byl přiměřený účelu, pro který Vaše osobní údaje zpracováváme.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:

Identifikační údaje

Vaše jméno, pohlaví, datum narození, rodné číslo (DIČ), adresu bydliště, pokud podnikáte pak IČ a místo podnikání.

Identifikační údaje shromažďujeme v rozsahu potřebném pro jednoznačnou identifikaci strany obchodu, pro přípravu smlouvy, plnění uzavřené smlouvy, ochranu našich práv a splnění zákonných povinností (například účetnictví a DPH).

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • splnění povinností vyplývajících z právních předpisů
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

 

Kontaktní údaje

Váš email a telefonní číslo. Tyto údaje shromažďujeme pro pohodlnější průběh objednání a dodání zboží a služeb, zasílání servisních zpráv, zajištění a zjednodušení naší vzájemné komunikace.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zasíláním obchodních sdělení, pak kontaktní údaje zpracováváme také pro tento účel.

Pro provoz Vašeho profilu v našem e-shopu zpracováváme Vaše přístupové údaje (přihlašovací jméno, heslo).

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů
 • Váš souhlas (v případě zasílání obchodních sdělení)

 

Údaje o zboží a službách

Zpracováváme informace úzce související s dodáním našeho zboží a/nebo služeb. Zpracováváme informace o zboží a službách, které jste si u nás objednali, které jsme Vám dodali, a to pro zajištění plnění našich dalších povinností vyplývajících z uzavřených smluv (například reklamace). Zpracováváme také informace o zboží a službách, o které se v našem e-shopu zajímáte, abychom Vám mohli případně přizpůsobit naši nabídku.

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

 

Profilové údaje

Zpracováváme některé Vaše ekonomické a obchodní informace a riziková data. Pro ochranu našich práv můžeme zjišťovat údaje vypovídající o Vaší bonitě a důvěryhodnosti (například záznamy v Insolvenčním rejstříku nebo Centrální evidenci exekucí).

Důvod zpracování:

 • Vaše smlouva
 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

 

IP adresa / geolokace IP adresy

V případě objednávek v našem e-shopu zpracováváme Vaši IP adresu, a její velmi přibližné geografické umístění (s přesností v řádu desítek kilometrů), a to pro prevenci podvodu / zneužití Vašeho účtu a ochranu našich práv. Důvod zpracování:

 • ochrana našich práv a oprávněných zájmů

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení